Preparation

 • 121préparation de l’eau — vandens paruošimas statusas T sritis Energetika apibrėžtis Vandens apdorojimas, siekiant suteikti savybių, sąlygojančių kuo mažesnį nuovirų, nuosėdų susidarymą, kad nekeltų korozijos, tiktų naudoti katiluose, šilumos tinkluose, aušinimo… …

  Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

 • 122préparation pour le vol — patikrinimas prieš skrydį statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Orlaivio saugumo ir sunaudojamo krovinio, pavyzdžiui, degalų, kovos įrangos ir kt., tinkamo sutvarkymo tam tikrai operacijai ar skrydžiui patikrinimas prieš skrydį. atitikmenys: angl.… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 123préparation civil pour le temps de guerre — civilių pasirengimas karui statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Visos valstybės ir sąjungininkų priemonės ir būdai, kurių imamasi taikos metu, kad valstybė galėtų išlikti per priešo užpuolimą ir veiksmingai prisidėtų prie bendrų pastangų.… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 124preparation for teaching — pasirengimas mokymui statusas T sritis švietimas apibrėžtis Dėstomųjų dalykų, didaktikos ir metodikos (technologijos), pedagoginės psichologijos mokymasis aukštojoje mokykloje, kurioje rengiami mokytojai. atitikmenys: angl. preparation for… …

  Enciklopedinis edukologijos žodynas

 • 125preparation for teaching — pasirengimas mokymui statusas T sritis švietimas apibrėžtis Susipažinimas su mokymo kursu, programa, reikmenų mokymui paruošimas. atitikmenys: angl. preparation for teaching vok. Unterrichtsvorbereitung rus. подготовка к обучению …

  Enciklopedinis edukologijos žodynas

 • 126preparation for lesson — pasirengimas pamokai statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymo dalyko temos nagrinėjimo projektavimas, planavimas, mokytojo ir mokinių darbo paskirstymo, laiko, priemonių numatymas. atitikmenys: angl. preparation for lesson vok. Vorbereitung… …

  Enciklopedinis edukologijos žodynas

 • 127preparation fire — noun fire delivered on a target in preparation for an assault • Hypernyms: ↑fire, ↑firing …

  Useful english dictionary

 • 128preparation — Synonyms and related words: accouterment, adaptation, anticipation, apprenticeship, architecture, armament, arrangement, arrangements, assembly, balm, balsam, basic training, breaking, breeding, briefing, building, casting, catering, chandlery,… …

  Moby Thesaurus